Työntekijälle

Nuoret ja nuoret aikuiset ovat monella tapaa erityinen ryhmä – tämän tiedätkin varmasti jos toimit nuorten parissa työksesi. Nuorilla on omat yksilölliset arvonsa, jotka kehittyvät jo itsenäisenä muista ihmisistä. Heillä on myös paljon perusteltuja ja älykkäitä – joskus hyvinkin vahvoja – mielipiteitä asioista ympärillään. Nämä seikat ovat vaikuttamisen rakennuspalikoita. Vaikuttaminen on lopulta vain prosessi, joka syntyy mielipiteiden ja arvojen vääjäämättömänä seurauksena. Nuorilla ei “aikuisista” poiketen aina ole samanlaisia kykyjä tai uskallusta tuoda mielipiteitään julki “aikuisille” tutulla tavalla. Tämän vuoksi tarvitaan nuorten osallisuuden vahvistamista seurakunnan päätöksenteossa: metodeita, joilla saadaan muokattua pelikenttää sellaiseksi, että nuorten arvokkaat mielipiteet pääsevät vaikuttamaan maailmaan heidän ympärillään.

Seurakuntavaalien kohdalla tämä osallisuustyö on sitä, että tuodaan nuorille tietoa vaaleista ja niissä äänestämisestä sekä ehdolle asettumisesta. Siihen, miten nuoria käytännössä voi tukea seurakuntavaaleissa, voit perehtyä Seurakuntavaalit -sivullamme. NAVI on myös mukana kehittämässä nuorten vaikuttajaryhmiä valtakunnallisesti. Vaikuttajaryhmät ovat usein juuri työntekijää koskettava virallisen vaikuttamisen muoto, sillä ryhmän organisoimisesta vastaa seurakunnan työntekijä. Tuottamallamme materiaalilla haluamme tarjota työntekijöille tukemme, jotta vaikuttajaryhmää organisoitaessa voisi keskittyä muoto- ja lakiseikkojen sijaan itse sisältöön: vaikuttamiseen. 

NAVI osallistuu vuosittain esimerkiksi Kirkon kasvatuksen päiville sekä Maata Näkyvissä -festareille ja kohtaa näissä seurakuntien työntekijöitä. Tällaiset kohtaamisen paikat ovat tärkeitä, sillä tahdomme myös aktiivisesti kuulla paikallistason työntekijöiltä siitä, millaisia haasteita he työssään nuorten kanssa kohtaavat. Näin osaamme tarjota entistä parempaa apua nuorten osallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Tapahtumiin osallistumisen ja materiaalin tuottamisen lisäksi NAVI julkaisee kannanottoja ja kirjoituksia, joissa tuomme esiin ja otamme kantaa kirkon ajankohtaisiin kysymyksiin erityisesti nuorten näkökulmasta. Voit myös aina ottaa meihin yhteyttä kysyäksesi näkökulmia johonkin organisaatiosi kysymykseen tai ihan vain jutellaksesi osallisuudesta!

Nuorten Vaikuttajaryhmät

Mitä? Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa seurakuntansa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmän koko, toimintakausi, kokoontumistiheys ja muut käytännön asiat voidaan määritellä seurakunnissa itsenäisesti.

Lue lisää »

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit ovat kirkon ehkä tärkein vaikuttamisen paikka. Niissä valitaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien korkeinta valtaa käyttävät päättäjät ja äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä seurakunnan jäsenellä. Seurakuntavaaleissa tehdyt valinnat myös kertautuvat vielä ylempiin päättäviin elimiin, sillä paikalliset luottamushenkilöt valitsevat hiippakuntavaltuustojen ja kirkolliskokouksen edustajat.

Lue lisää »

Materiaalia

Vaalit 3 minuutissa -diaesitys

Työntekijälle

Navilainen vierailemaan yhteisöösi

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Vaalien aikataulu -juliste

Nuorelle, Työntekijälle

Miksi äänestän -juliste

Nuorelle, Työntekijälle

Äänelläsi valitset -juliste (seurakuntayhtymä)

Nuorelle, Työntekijälle

Äänelläsi valitset -juliste (itsenäinen seurakunta)

Nuorelle, Työntekijälle

NAVI:n nuorteniltamateriaali

Työntekijälle

Válggaid áigeplána -plakáhta

Nuorelle, Työntekijälle

Jienas searvegoddeválggain -plakáhta (Searvegoddeovttastupmi)

Nuorelle, Työntekijälle

Jienas searvegoddeválggain -plakáhta (Iehčanas searvegoddi)

Nuorelle, Työntekijälle

Pitäisikö vaikuttajaryhmien kokousten olla avoimia vai suljettuja?

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Miten vaikuttajaryhmät kertovat toiminnastaan nuorille?

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Miksi seurakunnassa tarvitaan nuorten vaikuttajaryhmiä?

Luottamushenkilölle, Nuorelle, Työntekijälle

Nuorten ja päättäjien kohtaaminen kirkossa

Työntekijälle