Unga förtroendevalda har hög motivation för att påverka vår kyrkas framtid

Det har gått nästan ett år sedan församlingsvalet och nya förtroendevalda har redan hunnit arbeta med sina förtroendeuppgifter. Tyvärr är endast fyra procent av alla de som blev valda till kyrkoråden hösten 2022 under 30 år. Då man jämför med valet 2018 minskade talet med 1,5 procentenheter. Antalet under 30 åriga som blev valda till församlingsråden minskade med 2,2 procentenheter. Talen berättar dystra fakta om den knappa mängd unga vuxna som är med i kyrkans bestämmande organ.

Navi utförde en enkät för unga förtroendevalda för att kartlägga deras erfarenheter om den påbörjade perioden samt för att erbjuda stöd för att verka i uppgiften.

Vi nådde totalt 36 under 30 åriga finskspråkiga svarare från nästan alla stift såväl från enskilda församlingar som samfälligheter. Enligt svaren som Navi fått är många som svarat på enkäten motiverade att påverka: 66,6% av de som svarat berättar att de var motiverade eller väldigt motiverade att ställa upp i valet hösten 2022. Då de blev valda, ökade också motivationen: till och med ca. 53% av de som svarat berättar att de var ”väldigt motiverade” då perioden började.

På basen av enkäten kan vi på goda grunder hävda att de unga som fungerar i församlingens förtroendeorgan är intresserade att påverka. Utgångsläget är alltså bra: det finns ungdomar i församlingarna som är intresserade av att påverka. Talet är procentuellt ändå litet, och det finns kanske inte unga förtroendevalda i varje församling.

Trots att medelåldern för förtroendevalda är hög, finns det glimt av hopp: totalt över 63% av alla som svarat på valkompassen tycker att satsningar på unga är en viktig del av församlingens verksamhet. Det är en glädje att märka att ungas frågor är viktiga i många församlingar trots den förtroendevaldas ålder.

Nu är det dags att hålla vad som utlovats! Även om antalet unga förtroendevalda i församlingarna är liten, är de samtidigt väldigt motiverade att påverka vår kyrkas framtid. Nu är det dags att svara på det här ropet. Varje tjänsteinnehavare och förtroendevald borde våga lyssna på unga och komma över nedvärderingen av ungdomen och oerfarenheten.

Största delen av de som svarat på enkäten är nykomlingar. De kommer från olika församlingar och är en väldigt heterogen grupp med representanter av olika värderingar.

Enkäten som gjordes i slutet av Navis förra fyraårsperiod (2018-2022) målar en mörk bild. I 2018 svarade nästan 75% att de var motiverade av sin kandidatur, men i det följande valet var bara 36% som var intresserade av att ställa upp som kandidater. ”Unga vill påverka i kyrkan, men enligt undersökningen minskar mångas intresse i byråkratins kugghjul.” (Läs ställningstagandet på finska: NAVI: Tuore tutkimus paljastaa: tukea kirkon nuorille luottamushenkilöille lisättävä)

Nu sätter vi riktningen för kyrkans framtid. Det är dags att göra justeringar så som till exempel det redan gjorts vid gott skötta orienteringar och vallistor som gett stöd, så att ungas intresse för beslutsfattning förstärks och skulle till och med öka i framtiden. Hurdan är vår kyrkas framtid då ungdomarna är marginellt representerade i vår kyrkas beslutsfattning?

Nästa ställe för påverkning är i det kommande kyrkomötes- och stiftfullmäktigevalet 13.2.2024.