Uudelle sukupolvelle oltava tilaa kirkon päätöksenteossa

Kirkolliskokousvaalit ovat aivan ovella. Helmikuussa käytävissä vaaleissa valitaan uudet edustajat kirkon ylimpään päätösvaltaa käyttävään elimeen. Samalla valitaan uudet hiippakuntavaltuustot.

Yksi Suomen ev. lut. kirkon vahvuuksista on sen moninaisuus ja laajuus. Kirkko tavoittaa toiminnallaan niin nuoret kuin vanhatkin. Tämä rikkaus ei valitettavasti heijastu kirkon päätöksentekoon.

Vain kaksi tämänhetkisistä 96:sta kirkolliskokousedustajasta on alle 30-vuotiaita. Kuitenkin kirkko tarvitsee nuorten edustajien tarjoamaa näkökulmaa, jotta se pystyisi tulevaisuudessakin olemaan osana kaikkien suomalaisten elämää. Nuoret ehdokkaat ovat asiantuntijoita paitsi nuorten asioissa, myös nykyhetken ilmiöissä.

Elämme maailmassa joka muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen ja kirkolle on elintärkeää pysyä mukana näissä muutoksissa. Nuorten asiantuntijuutta voisi hyödyntää entistä paremmin esimerkiksi jatkuvasti muuttuvan sosiaalisen median mahdollisuuksien käytössä. Toistaiseksi tämä asiantuntijuus on valitettavan usein jätetty huomiotta.

Kirkko on murrosvaiheessa niin jäsenten eroamisen kuin yhteiskunnallisten muutostenkin suhteen. Uudet sukupolvet ovat etääntymässä kirkosta. Näissä vaaleissa on tärkeämpää kuin koskaan pohtia kirkon tulevaisuutta ja sitä, ketkä ovat siitä tulevina vuosina päättämässä.

On tärkeää, että edustajilla on kokemusta, mutta sitäkin tärkeämpää on turvata kirkon tulevaisuus kasvattamalla uusi vaikuttajien sukupolvi. Valitsemalla nuoria edustajia kirkolliskokoukseen kannustetaan nuoria pysymään osana kirkkoa ja varmistetaan, että kirkolla on myös tulevaisuudessa osaavia ja innostuneita päättäjiä.

Kirkon tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että erilaiset seurakuntalaiset ovat edustettuina myös päätöksenteossa. Anna siis äänesi nuorelle ehdokkaalle kirkolliskokousvaaleissa!

 

Esittelemme tässä blogissa vaalien nuoria ehdokkaita maanantaina 18.1.2016 alkaen! NAVI-ryhmä on pyytänyt esittelyt kaikilta niiltä 18-30-vuotiailta ehdokkailta, joiden yhteystiedot olemme saaneet hiippakunnilta, ja julkaisemme kaikki saamamme vastaukset.

Kaikkiin nuoriin ehdokkaisiin voi tutustua Kirkkohallituksen Ehdokasgalleriassa.