Vaikuttajaryhmien perustaminen on liian tärkeää lykättäväksi!

Kannanotto 2.11.2020

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI vaatii, että nuorten vaikuttajaryhmien perustamista seurakuntiin ei ole syytä lykätä, vaikka koronapandemia on syönyt resursseja. Epävarmuuden keskellä tarvitaan tulevaisuuteen suuntautuneita ja sitä rakentavia vaikuttajaryhmiä.

Kirkkolain uudistus on tuomassa mukanaan nuorille suunnatun vaikuttamiskanavan, nuorten vaikuttajaryhmän. Ryhmän perustaminen on pakollista jokaiselle seurakunnalle joko yksin tai yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa.

Kysymmekin, millä tolalla nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen on juuri sinun seurakunnassasi? Jos ryhmä on jo perustettu tai juuri perusteilla, mahtavaa! Jos taas ryhmän perustaminen on kesken, on nyt korkea aika tarttua toimeen. Ei ole olemassa hyvää syytä lykätä uudistusta, joka on todella tärkeä antaessaan nuorille suoran mahdollisuuden vaikuttaa seurakuntansa asioihin.

Kirkkolain muutos on vielä kesken, joten ei tässä kiire ole, voisi joku sanoa. Koronatilanne vie ajan ja resurssit, kertoo toinen. Kirkkolain muutos on kuitenkin tulossa ja sitä kautta nuorten vaikuttajaryhmät: lykkäämiselle ei ole perusteita, vaan oikea aika toimia on nyt. Koronatilanne taas haastaa koko yhteiskuntaa emmekä sitä kiistä, mutta epävarmuus ei ole koskaan vieras maailmassamme. Lisäksi kukaan ei tiedä, kauanko koronatilanne jatkuu ja minkälaisten asioiden äärellä sen jälkeen ollaan.

Tärkeiden asioiden edistämiseen pitää löytää keinot myös poikkeuksellisina aikoina. Epävarmuuden keskellä juuri tarvitaan tulevaisuutta rakentavia vaikuttajaryhmiä.

Vaikuttajaryhmää perustaessa on oleellista kuulla nuorten ääntä, ja ryhmän perustaminen ja muodostaminen tuleekin tehdä nuorille toimivalla tavalla. Millä tavoilla nuorisotyötä järjestetään seurakunnassanne epidemian keskellä? Löytyisikö sieltä valmiita tilaisuuksia tai tapoja järjestää tilaisuus, jossa kuulla nuoria? Työntekijävetoisen toteutuksen lisäksi nuorilta itseltään voi kysyä ideoita siitä, kuinka kuulemisen parhaiten toteuttaisi, sillä toimivia tapoja on varmasti enemmän kuin yksi. Myös erilaiset hybriditoteutukset ovat mahdollisia. Tärkeintä on, että nuorten ääni ja ajatukset saadaan kuuluviin ja että tapa, jolla se tehdään, on nuorille luonteva.

Yhteisellä tahdolla ja vaivannäöllä löytyy varmasti toimivia ja turvallisia tapoja kuulla nuoria riittävän laajasti ja monipuolisesti ryhmän perustamiseksi myös epidemiatilanteessa. Kirkkovaltuustollekin mahdollistetaan kokoustaminen tavalla tai toisella: myös nuorten kuulemiseen löytyvät keinot, jos tahtoa löytyy.

Tärkeitä asioita pitää edistää viivyttelemättä, ja nuorten vaikuttajaryhmiä tarvitaan juuri nyt. Näytetään jokaisessa seurakunnassa, että nuorten ääni ja ajatukset todella otetaan huomioon toiminnassa ja päätöksenteossa!

 

Nuorten aikuisten vaikuttajaryhmä NAVIn puolesta

Ville Lehonmaa

Puheenjohtaja

ville.lehonmaa@helsinki.fi
050 431 7240